Natuurwerkdag Sellingen voor jong en oud op zaterdag 4 november a.s.

Natuurwerkdag Sellingen voor jong en oud op zaterdag 4 november a.s.

 

Vier jaar terug is achter het gemeentehuis een gebiedje van Staatsbosbeheer, grenzend aan de Noord Esweg en de Breewischweg, ingericht voor natuurontwikkeling. Op oude kaarten wordt dit gebiedje ’t Kosters Kampke genoemd. Hier en daar zijn slenken (laagten) en poelen gegraven. De slenken vallen ’s zomers droog, de poelen niet. De randzone is niet vergraven en zal worden beheerd als kruidenrijk hooiland. Met de Ruiten Aa is een ecologische verbinding gemaakt, bij heel hoog peil in de Ruiten Aa stroomt water in de slenken. Op den duur zal er zich een nat en schraal hooiland met moerassige delen ontwikkelen, bij uitstek een geschikt leefgebied voor amfibieën en libellen.

Inmiddels hebben pioniersplanten zoals melde, moerasdroogbloem, bijvoet en kamille hun intrede gedaan om straks plaats te maken voor specifieke plantensoorten van natte schrale omstandigheden. Echter ook de eerste boompjes (opslag) zoals de wilg laten zich zien. Wanneer niet wordt ingegrepen zal over enkele jaren zich hier bos ontwikkelen hetgeen niet de bedoeling is. Waardevolle natuur zal zich hier vooral ontwikkelen als het gebied grotendeels open blijft. Daarnaast willen de direct aanwonenden kunnen genieten van een prachtige open landschap. Dus werk aan de winkel: Natuurwerkdag!

 

De natuurwerkdag wordt gehouden op zaterdag 4 november a.s. van 9:30 uur tot 14:30 uur. Werkzaamheden: het verwijderen van de prille opslag met de hand.

Start locatie is de parkeerplaats achter het gemeentehuis in Sellingen.

De boswachter van Staatsbosbeheer zorgt voor koffie/thee en ranja voor de kids. Wel zelf de lunch meenemen.

 

Voor meer informatie en aanmelding:

Flip Klatter, boswachter publiek Westerwolde

E: f.klatter@staatsbosbeheer.nl

T: 06-23117148

 


V.B.T. Sellingen, Dorpsstraat 8, 9551 AE Sellingen, telefoon: ‭06 835 985 52‬, email: vbtsellingen@gmail.com

Bankrekening: NL28RABO 0358 602440 t.n.v V.B.T. Sellingen, KvK 40038133